Här hittar du psykologiska och personlighetsrelaterade test.

psykologitest

Om du är intresserad rekommenderar vi hemsidan psykologitest.se. Här finns många olika personlighetstest. De flesta av testen är baserade på amerikanska psykologiförbundets manual för psykiska störningar. Du kan testa dig för bl.a. depression, panikångest, alkoholberoende, tvångsydrom och spelberoende. Det finns också flera relationstest där du kan se om din partner t.ex. lider av narcissism, borderline, eller har psykopatiska drag.

Gör ditt personlighetstest här